top of page
Anlita ett proffs

Vår Service

Funderar ni på att sköta rekryteringen internt istället för att ta hjälp av en konsult? Här är några goda anledningar att tänka om:

 

 • Vi är specialister. Om man sköter rekryteringarna internt så är det sällan den huvudsakliga arbetsuppgiften. Det gör förstås att man ofta inte har samma erfarenhet och spetskompetens som en extern rekryteringskonsult. 

 

 • Risk för felrekryteringar. Om man inte är så van att rekrytera så ökar risken för felrekryteringar. Undersökningar visar att en felrekrytering kostar mellan 250 000 och 1 miljon kronor, utöver kostnaden för en ny rekrytering. Det får också andra negativa konsekvenser för organisationen. Därför är det värt mycket att försöka förebygga felrekryteringar. Rekryteringsgruppens samlade erfarenhet är därför väldigt viktig.
   

 • Spara tid. En rekryteringsprocess tar mycket tid i anspråk, om man ska göra den ordentligt. Det är ofta många ansökningar att gå igenom, många kandidater som ringer och ställer frågor och långa samtal med referenspersoner. Om det dessutom går lång tid mellan rekryteringarna så är man ovan och det tar onödigt lång tid. Den tid det tar att göra en egen rekryteringsarbete måste tas från andra arbetsuppgifter, som då kanske inte blir gjorda.
   

 • Ni får ett externt perspektiv. Vi som kommer utifrån ser situationen med andra ögon, som kompletterar det perspektiv som finns i organisationen.
   

 • Tillgång till personlighetsanalys. När man anlitar ett rekryteringsföretag får man oftast tillgång till någon form av test, självskattning eller personlighetsanalys. Det är en viktig pusselbit som i kombination med andra verktyg ökar möjligheterna till en lyckad rekrytering.
   

 • Anonymiteten främjar öppenheten. Kandidaterna får möta en person som inte jobbar i organisationen där man söker jobbet. Man blir därför mer avspänd och anonym. Dessutom är det bättre att den granskning och de tuffa frågorna man får under rekryteringsprocessen inte påverkar de framtida arbetsrelationerna.

Dokument

 

Presentation

bottom of page