top of page
Sök
 • Skribentens bildMartin Abenius

Vad är intelligens och hur använder vi den på bästa sätt?


Albert Einstein lär ha sagt; "Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid."

En fråga om multipla intelligenser

Howard Earl Gardners avhanding (1943) "Frames of Mind. The theory of multiple intelligences" ifrågasatte ideén att intelligens är en enda enhet, utan det i själva verket finns många olika typer av intelligens.

Han arbetade med tesen att det finns minst sju olika intelligenser som han listade 1-7 varav de två första oftast värderades och användes i skolorna. Det tre följande på listan förknippas i samband med kreativ/konstnärliga utryck och de två sista kategoriseras som personliga intelligenser, numera grupperade som emotionell intelligens, EQ, som ofta är kopplad till framgångsrika karriärer i näringslivet.

Trots denna kunskap är det oftast den språkliga och logiskt/matematiska intelligensen som ligger till grunden för urval till högre utbildning eller positioner i yrkeslivet. Howard Gardner identifierade dessa multipla intelligenser;

 1. Språklig - känsla för tal- och skriftspråk, förmågan att lära sig språk, och förmågan att använda språket för att uppnå vissa mål.

 2. Logisk-matematisk - förmågan att analysera problem logiskt utföra matematiska operationer och undersöka frågor vetenskapligt.

 3. Musikalisk – involverar skicklighet på prestanda, sammansättning, och uppskattning av musikaliska mönster.

 4. Kroppslig-kinestetisk - innebär möjligheterna att använda hela kroppen eller delar av kroppen för att lösa problem.

 5. Spatial - innebär möjlighet att känna igen och använda mönster av stort utrymme och mer trånga utrymmen.

 6. Interpersonlig - handlar om förmågan att förstå intentioner, motivation och önskemål av andra människor.

 7. Intrapersonal - innebär förmågan att förstå sig själv, för att uppskatta sina känslor, rädslor och motiv.

Hur kan vi då använda denna kunskap i skapandet av effektiva team?

Inom lagidrotten har man arbetat med detta på ett enkelt och praktiskt sätt i många år. Ett lagbygge skall innehålla defensiva, stödjande och anfallande element. Detta bygge kan anpassas efter uppgiften, om t.ex det förväntade motståndet är mycket defensivt så blir kanske kompositionen annorlunda än motsatt.

Inom näringslivet har man till viss del börjat tänka i de banorna, men man har långt kvar. I stategiska övervägande brukar kompetens och personal komma längst ned på listan. Ofta har man en bra tanke, men man har inte en övergripande tanke på hur en organisation skall se ut vid ett visst givet läge.

En typisk organisation är beskriven på klassiskt vis och den förväntas se likadan ut, när den i själva verket borde anpassas efter de olika faser man går igenom. Moderna företag skräddarsyr projektgrupper för varje fas, varje grupp har sin profil som sammantaget fyller helheten avseende olika kompetenser. Här är det också viktigt att beakta de olika typer av intelligenser som kanske krävs, antingen behövs alla, eller i vissa fall bara vissa!

Några exempel

Entreprenörerna – säljare/marknadsförare

Entreprenörerna – säljare/marknadsförare

Ingenjörerna

Ingenjörerna

Producenterna

Producenterna

Sammantaget - en komplett grupp

Sammantaget - en komplett grupp

Vi har tidigare behandlat olika grundkompetenser;

 • Leda och ta beslut

 • Stödja och samarbeta

 • Interagera och presentera

 • Analysera och tolka

 • Skapa och utveckla koncept

 • Organisera och utföra

 • Anpassa och hantera

 • Vara företagsam och prestera

Varje individ har sin profil avseende grundkompetenser som är en reflektion av de olika intelligensområdena. Det är således inte särskilt ovanligt att en entreprenör som är företagsam och presterar ofta har ett högt EQ, medans en konstruktör som analyserar, tolkar, skapar och utvecklar koncept ofta har ett högt IQ avseende matematisk och språklig förståelse.

Den som ser helheten och är mån att omge sig av människor som tillsammans bildar en effektiv grupp blir framgångsrik. Den som förstår dessa sammanhang inser också att kompetensutveckling, rekrytering och ledarskap är nyckeln till absolut framgång!

Strategisk kompetensanalys

Vi använder oss av ett antal "nycklar" i vår bedömning av våra kandidater. I vår kravprofil genomför vi en 360 graders arbetsmiljöprofil där vi noggrant gör en bedömning av vad organisationen verkligen behöver. På så vis kan vi beskriva kandidatens nya arbetsplats på ett korrekt sätt. Tillsammans med uppdragsgivaren gör vi en kompetensbaserad profil som vi sätter i samband med den kompetens som redan finns i företaget. Vi kallar det för strategisk kompetensanalys. Här kommer man ofta till insikter om vad man egentligen behöver. I det arbetet ingår en strategisk översikt, dvs vart är man på väg och vad befinner vi oss just nu. Utifrån den beskrivningen skall den nya medarbetaren ingå i ett dynamiskt arbetsteam och fylla det gap som finns mellan önskvärt läge och verkligt läge.

#intelligens #EQ #IQ #kompetens #rekrytering #ledarskap #personal #headhunting #framgång

168 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page