top of page
Sök
  • Skribentens bildMartin Abenius

Ta ett 360 perspektiv för ökad träffsäkerhet!


Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar att göra ett bra jobb. Och gör vi ett bra jobb blir arbetsplatsen mer effektiv.

Inte nog med att dina kandidater överväger att lämna sitt trygga jobb, de skall ta ställning till om det nya jobbet är, i bästa fall, avsevärt bättre! I min bransch fokuseras det väldigt mycket på tjänsten, titeln, arbetsuppgifterna, kvalifikationer, ekonomi m.m. Dessvärre glömmer man ofta hur själva arbetsplatsen fungerar i verkligheten. För mig som jobbar med search är just denna aspekt helt avgörande, faktiskt mycket viktigare är senaste bokslutet, skrytraderna på hemsidan eller vackra ord om företagets värderingar. Arbetet skall ju som regel utföras på en i förhand bestämd arbetsplats, och som vi alla vet så kan ett företag bestå av många olika arbetsplatser.

Arbetsplatsens miljö i sig är utformad på sitt sätt, och kan vara idealisk för några, men kanske fullständigt oacceptabelt för andra. Om du som rekryterar inte kan beskriva eller förevisa den kan det vara det som avgör om din toppkandidat vill lämna sin kända miljö eller ej. Nu är just arbetsplatsens miljö i sig inte det största bekymret. Arbetsplatsen består däremot av medarbetare i olika roller, kollegor som i sin tur är individer som besitter olika egenskaper. Alla har sin roll och sin uppfattning av sitt jobb och arbetsgivare.

Vi gör alltid en 360 graders kartläggning kring befattningen, på så vis involverar vi fler människor i processen och kan förmedla en rättvisande bild, som ibland skiljer sig från den officiella bilden från rekryterande chef. Vi kan på så sätt fånga upp önskvärda egenskaper och kompetenser från de blivande kollegorna. Denna process uppskattas av alla inblandade parter. Målsättningen är att öka träffsäkerheten i rekryteringen, och bättre sikte kan man inte få när hela bilden blir klar!

360graders kartläggning

Att rekrytera medarbetare är en av de absolut viktigaste processer ett företag kan göra. En bra rekrytering kan göra stor skillnad för ett företags utveckling. När vi får förtroendet att vara delaktig i denna process så är det några saker som vi anser vara av största betydelse, först och främst får vi förtroendet att arbete med kundens varumärke och förtroendet att finna den person som kan göra skillnad för ert företags framgång.

En förutsättning för att vi skall göra företaget rättvist är att vi får möjlighet att göra en grundlig undersökning av den miljö kandidaten skall verka inom. Den processen skall ske så nära arbetsplatsen som möjligt. Ett antal samtal/intervjuer skall genomföras och även arbetsplatsbesök med spontankontakt med blivande kollegor. Vi kan naturligtvis inte vara specialister inom varje yrkesområde, men det är viktigt för oss att veta vad som kandidaten kan förvänta sig, och vad arbetsplatsen kan förvänta sig av en kandidat.

Exempel på resurspersoner vi gärna träffar för att få en så bra bild som möjligt;

· Överordnad chef

· Kommunikationsansvarig (för att säkerställa att vi hanterar varumärket på önskvärt sätt)

· Närmaste chef

· HR

· Sidoordnade kollegor

· Underställda

· Arbetstagarrepresentant

Ovanstående är exempel på olika befattningar vi helt eller delvis gärna träffar (efter överenskommelse med uppdragsgivaren) i förberedelsefasen av ett searchuppdrag.


40 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page