top of page
Sök
  • Martin

Kompetent - vad är det?


Många lever i tron att just deras bransch är speciell, att deras anställda är specialister/operatörer som hanterar deras redskap. Så var det förr, en stor maskin krävde sina operatörer. Ett företag värderades efter sina materiella tillgångar, personalen var utbytbar då de oftast bara behärskade ett moment i processen. Mycket av dessa tankar lever kvar, speciellt då vi värderar ett företag. Klassiskt värderas materiella tillgångar till 80% och övrigt, de immateriella tillgångarna till 20%. I det senare ingår t.ex. goodwill men även värdet av specialistkunskap.

Tiderna förändras, de flesta företag är idag tjänsteföretag och det gamla uttrycket ”personalen är vår största resurs” är inte bara en klyscha utan en realitet. Personalen är i många företag den enda tillgången. Därför är kompetensutveckling och rekrytering de riktigt stora utmaningarna, detta ställer stora krav på organisationen. Att fortlöpande göra utvärdering av företagets organisation och behov av kompetens blir en allt viktigare del i företagets strategi. Att äga kunskapen om vad individen har för förutsättningar att utföra sitt arbete för stunden är viktigt, men finns det förutsättningar att hänga med i en föränderlig värld?

Med en ordentlig kompetensutvärdering är det möjligt att identifiera verkligt läge med önskvärt läge. Finns kompetensen i organisationen, eller behöver man tillföra kompetens? Kompetens kan tillföras genom kompetensutveckling eller rekrytering, och/eller en kombination av dessa.

De företag som har förmåga att göra korrekta bedömningar baserat på organisationens och individens förutsättningar har alla utmärkta förutsättningar för en framgångsrik framtid.

Vid en bedömning av individens förmåga är det särskilt viktigt att identifiera och definiera vilka grundkompetenser som krävs. Dessa kan anpassas för varje organisation och tjänst och vilken fas organisationen befinner sig i.

Utvärderingen är baserad på åtta grundkompetenser:

  • Leda och ta beslut

  • Stödja och samarbeta

  • Interagera och presentera

  • Analysera och tolka

  • Skapa och utveckla koncept

  • Organisera och utföra

  • Anpassa och hantera

  • Vara företagsam och prestera

Varje kompetensområde är beskrivet och uppdelat i ett antal undergrupper som i sin tur beskrivs i detalj. Ingen människa har full pott, men varje människa har områden han/hon är mer eller mindre kompetent. Varje kompetens skall viktas/sorteras utefter olika kriterier.

MA


31 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page