top of page
Sök
  • Skribentens bildMartin Abenius

Nyckeln till framgång finns hos medarbetarna!


Tre grundförutsättningar för att framgångsrikt lyckas med genomförande;

- Kulturbyggande - att vilja

- Kompetensutveckling - att kunna

- Ledarutveckling - att se till att det sker

Alla tre är beroende av varandra. Alla tre ställer krav på rätt kompetens som är det centrala i varje framgångsrik verksamhet.

Kompetens kan tillföras genom utbildning, praktik, erfarenhetsutveckling samt rekrytering.

Min erfarenhet som utbildare, rekryterare samt ledare i olika företag säger mig att kunskapen om företagens största resurs (personalen) är förvånansvärt låg. Långt ifrån alla har en utvecklingsplan för de anställda, i bästa fall är det den närmsta chefen som har hygglig kunskap av sin närmaste medarbetare. Knappast någon känner till gapet mellan förväntat läge och verkligt läge. Att värdera och använda sina resurser mest optimalt kräver kunskap om sina tillgångar, en ekonomichef förväntas ha en detaljkunskap om företagets ekonomi, men vet vi vad vår organisation egentligen är kapabel att utföra? Vet vi vilka resurser som krävs för att öka omsättning och resultat?

Traditionell HR är på väg ut, framgångsrika företag använder sig av Human Asset Management (HAM) som arbetsmetod, där individen till största delen tar ansvar för sin utveckling, men på ett systematiskt sätt. Fullt integrerat i företaget kan ledningen snabbt få en bild av vilka områden som måste utvecklas, antingen genom omorganisation, utbildning, mentorskap, coachning eller strategisk rekrytering.

Jag stöttar företag och anställda med;

- Kompetensprofillering - Utvecklingsplanering - Talangutveckling - Karriärplanering - Prestationshantering - Extern/intern rekrytering

Ovanstående baseras på profilering av tre huvudområden, ledarskap, funktion och personliga egenskaper.

Jag använder denna metodik när jag gör behovs- och kravprofiler vid Headhunting, blir alltid lika förvånad varje gång när jag inser att kunderna ofta redan har den kompetens och erfarenhet de söker...

#framgång #personal #utbildning #rekrytering #ledarskap #headhunting

18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page