top of page

Om Oss

Från start har AbeniusConsulting varit helt inriktad på att bygga en strategi där kvalité och träffsäkerhet varit i centrum.

Till skillnad från en klassisk rekryteringsprocess är search en uppsökande verksamhet. Kandidater i en seachprocess är oftast inte aktivt sökande efter en annan tjänst. En searchprofil är oftast väl definierad av uppdragsgivaren vilket gör processen i sig mer komplicerad. En searchprocess lämpar sig bäst då man söker spetskompetens som normal sett inte finns i mängd, eller som inte är särskilt benägen att flytta på sig.

 

Processen kännetecknas till stor grad av personliga möten, karaktären av dessa möten är också till stor del en fråga om marknadsföring av det nya uppdraget och är på så vis tidskrävande. Man kan också utgå från att kandidaterna är mindre benägna att byta jobb.

AbeniusConsulting har ett stort nätverk inom de områden vi bedriver search och rekrytering, och det är där vi hittar våra kandidater. Vi skall dock inte underskatta värdet av att behandla sökande kandidater, dessa ansökningar kommer in via vår arbetsportal på vår hemsida, eller genom andra nätverk.

 

Martin Abenius
CEO
0702-221340
Mail
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

Martin arbetar huvudsakligen med search och rekrytering. Med erfarenhet av över 20 års erfarenhet av LifeScience är det ett naturligt område för Martin, men även inom andra branscher somt t.ex bygg och anläggning och på högre ledningsnivå har han stora erfareheter. Martin arbetar nära uppdragsgivaren, på så sätt skapar han en bra känsla för företagets kultur och värderingar, helt avgörande för att hitta den rätta kandidaten.

 

 

bottom of page